De voorzitters

Naam periode
Mr. dr. E.M Hepkema 1909 – 1947
J.M. Kingma 1948 – 1951
Ir. H.M. Geerts 1951 – 1952
A.E. Hannema 1952 – 1958
J.L.Hoogland 1958 – 1969
Drs. J. Kuperus 1969 – 1984
Ir. J.S. Sipkema 1984 – 1994
Ir. H. Kroes 1994 – 2007
W. Wieling 2007

Mr. Mindert Evert Hepkema, initiatiefnemer en eerste voorzitter der ‘Vereniging De Friesche Elfsteden’.
Onder zijn voorzitterschap werden acht tochten verreden:

Jaar
1912
1917
1929
1933
1940
1941
1942
1947