Het ontstaan

Het ontstaan van de historische achtergrond
Wanneer werd het een erezaak om op schaatsen, in één etmaal, langs alle Elf Friesche Steden te gaan?
Mogelijk waren er al dapperen in het laatste kwart van de zeventiende eeuw. Maar de oudste notities dateren uit de achttiende eeuw: 1749. In de ‘Historische beschrijvingen van Friesland’ maakt J.H. Knoop melding ‘dat goede Schaatse-ryders op een winterse dag alle XI-steden van Friesland doorgereden en gezien hebben’.

1809

Pals Andries Visser en Pals Geerts Bleeksma, een schipper en een timmerman uit respectievelijk Baard en Deersum, waren de eersten die geregistreerd konden worden. Veel later ging men lijsten aanleggen.

Erelijst 19 eeuwse Elfstedenrijders
1809:
Pals Andries
Pals Geert Bleeksma
1844:
Schelte Wybenga
Beerend Hesselink
Hermannus v.d. Feer
1848:
Douwe Joustra
Klaas de Jong
Sybrandus Jager
Joh. Jager
Albert Godhelp
Ruurd Jager
Atze Jager
Eelke Jager
Richolt Lonneman
Dirk Fontein
Dirk Ruitinga.
1862:
Willem Troost.
1864:
Douwe Joustra
Foppe Wiersma
Anne Boersma
Fetse Boersma
Klaas Joustra
1868:
Pieter Dikhoff
Sjoerd v.d. Wey
1871:
Douwe Joustra
Foppe Wiersma
Klaas Joustra
1885:
Dirk v.d. Stal
Wiepke Sangers
Jacob de Jong
Hendrik v.d. Veen